SweBase anpassar Microsoft Dynamics 365 Business Central för svenska villkor

För att effektivisera och anpassa Microsoft Dynamics 365 Business Central affärssystem till den svenska marknaden har Programekonomi utvecklat en certifierad tilläggsmodul med namnet SweBase.

Certifierad lösning

Det faktum att modulen är certifierad innebär att lösningen lever upp till Microsofts höga krav för partnerutvecklad programvara. SweBase vidareutvecklas ständigt tillsammans med affärssystemet, vilket garanterar att modulen även i framtiden kommer att klara av de generella kraven som företagare i Sverige ställer på ett affärssystem.

Historien bakom SweBase

Året 1994 lanserades Microsoft Dynamics 365 Business Central som vid den tiden kallades Navision på den svenska marknaden. Omgående uppmärksammades behovet av utökad basfunktionalitet i affärssystemet eftersom att samma justeringar gjordes i varje kundinstallation. Lars Stenmark en av grundarna till NAB Solutions började arbeta för att affärssystemet skulle bli mer anpassat för den svenska marknaden.

Två år senare lanserades Base som senare fick namnet SweBase av Lars Stenmark och Dan Erngård. I samband med lansering erbjöds produkten till alla partners i Sverige och uppslutningen bland partners har varit stor genom åren.

SweBase består av:

Idag består SweBase av följande delar:

  • Dokument enligt svensk standard
  • Stöd för att minska antalet felregistreringar
  • Buggrättningar, snabbt implementera rättningar som uppdagas i standardapplikationen
  • Moduler som är speciella för Sverige, t.ex. autogiro och leverantörsbetalningar
  • Förändring av användargränssnittet som motsvarar användarnas krav/behov
  • Det finns en detaljerad lista nedan

Behöver ni mer information?

Maila oss

För mer information och frågor

EULA for SweBase

End User License Agreement

Old Manual not up to date

SweBase in Swedish

Manual up to date

Business Central In English

Changes

Change log for SweBase

TeamViewer

Starta skuggning av skärmen med TeamViewer

Runbase

På runbase.nu finns det information för partnern

Viktiga förbättringarna

Här är en beskrivning av de viktigaste förbättringarna.

Kod Beskrivning Förklaring
PEB0033 Nya dokument Dom flesta dokument är omgjorda på ett sätt som passar bättre i Sverige. Dom har ett tydligt sidhuvud och en tydlig sidfot med en logga till vänster. Adressen passar också ett Svensk fönsterkuvert. Dokumenten går att formatera med inställningar så att lämplig Information finns på Sidhuvud och Sidfot. Detta görs dynamiskt så att det även går att ha olika utseende per kund/leverantör. All texter hanteras med en språkmodul som är mycket enkel att använda för slutkunden, dom kan själva bestämma översättningen.
PEB0047 Öresutjämning flyttad till total på faktura och kreditnota Öresutjämning ger en försäljnings rad som är momsfri, det kommer alltid med en momsspecifikation om det är öresutjämningen. Öresutjämningen hanteras nu korrekt längst ner på dokumentet och det blir ingen momsspecifikation.
PEB0013 Kontaktraden (utskrift) går att välja bort på land och redovisningsinst. Inställningen utökad för ”Adress layout” så att det går att välja Ingen
PEB0024 Textrad blir alltid satt till Typ = Blank Det är väldigt lätt att få in textrader med fel radtyp till bokförda dokument. Vilket har till följd att de skrivs ut som textrader med bl.a. för kort text (Dokumenten har en annan längd på fältet vid utskrift av text)
Nu blir det alltid textrader med blank Radtyp om man skriver in en text och Nummer är blankt.
PEB0002 Språkmodul för dokument För att kunna styra språket för rubriker och texter på dokumenten används denna funktion. Funktionen finns i de försäljnings- och inköpsdokument som finns med i SweBase.
Dokumenttexter kan även användas i andra dokument genom att dessa anpassas.
PEB0019 Debiterings typ följer med till alla dokument Används bl.a. för att placera avrundningen tillsammans med summeringen och inte som en kontorad på utskrifterna.
PEB0012 Godsmärke inköp och försäljning Nytt fält som följer med i dokumenten till bokförda dokument och finns med på utskrifterna.
PEB0089 Rapportval När man väljer att skriva ut dokumenten till en annan rapport, ändras inte menyerna. I rapportval för rapporter går det att välja en annan rapport per bolag och användare.
PEB0029 I rapportval kan man välja om dokumentet skall skrivas ut Om man bokför både fakturering och leverans på en order men vill inte skriva ut fakturan direkt och fakturor skrivs ut på kvällen. Nu finns möjligt att ta bort utskriften i rapportvalet.
PEB0020 Textrader och extratexter kopplas ihop med artikelrad. Textrader som är kopplade till en artikelrad kommer bara att skrivas ut på dokumenten där artikelraden skrivs ut. Om antalet är noll skrivs varken artikelraden eller tillhörande textrader ut. I standard skrivs alltid alla textrader ut på alla dokument och det är hopplöst att undertrycka rader med   noll i antal.
PEB0003 Översättning konto och resurs vid inköp och försäljning. När man regisisterar ett konto eller resurs på ett dokument översätts texten till rätt språk.
PEB0004 Bokslutsverifikationer som inte behöver bokföras. Det är vanligt förekommande att man under bokslutsarbetet vill kunna se hur resultatet påverkas av olika transaktioner eller omföringar utan att behöva bokföra dem.
Med hjälp av denna funktion kan du nu simulera din balans- och resultaträkning.
PEB0005 Standard leverans kund En kund kan ha flera olika leveransadresser. Oftast är det en av adresserna som är vanligast förekommande. För att du skall slippa att manuellt välja leveransadress varje gång du registrerar en order eller en faktura så kan du istället använda denna funktion.
PEB0006 Autogiro Autogiro har funktionalitet både för företag och enskilda personer.
PEB0007 Standard kund, leverantör, artikel, resurs och projekt. För att slippa mata in samma grundinformation på alla nyregistrerade kunder, artiklar o s v. finns det nu möjligheten att lägga upp standard för dessa.
PEB0008 Använd samma leverantörsfaktura nr flera gånger På leverantören finns två fält Ingen kontroll lev. Referens och Lev. referens vid betalning om första fältet är förbockat kan man använda samma Leverantörs-fakturanr flera gånger.
Det andra fältet kan man lägg in ett fast Leverantörs-fakturanr.
Det här är väldigt bra att använda på en leverantör som är skattekontot då med org.nr som fast info, och göra utbetalningen via leverantörbetalningarna.
PEB0052 Fast leverantörsreferens ifrån leverantören Se PEB0008
PEB0009 Söknamn på leverantören ifrån namn, bankgironr eller plusgironr Om du vill undvika att lägga upp dina leverantörer med bank- eller plusgironummer som leverantörsnummer men ändå vill ha möjligheten att söka fram rätt leverantör med hjälp av bank- eller plusgironummer är detta en funktion för dig.Funktionen innebär också att du inte behöver byta leverantörsnummer varje gång som leverantören byter bank- eller plusgironummer utan det räcker med att man ändrar informationen på betalningsfliken.
PEB0010 Ankomstregistrering. Justerad för att stämma bättre med sättet som de flesta ankomstregistrar. Det går nu även att ankomstregistrera kreditnotor.
PEB0014 Bokföring och Dokumentdatum blankt på order Inköp och försäljning. Förbättrad så att det inte ligger ”skräp” kvar på dokument som kommer att bokföras. Detta för att man inte skall bokföra med felaktigt datum av misstag.
PEB0017 Prisberäkning kan väljas från Kund Prisberäkningen sker utifrån faktureras kund. Det går nu att välja mellan faktureras kund eller kund, inställningen finns på Försäljningsinställningar.
PEB0021 Antal = 1 för konto på försäljning och inköp När man registrerar konton på ett inköp anger man alltid ett i antalskolumnen. Det är bättre om det sker automatiskt då kan man dölja den kolumnen och ange enbart belopp.
PEB0022 I journalen kommer inte inställningarna med från konto. För att undvika följande meddelande.Typ av bokföring får inte vara  i Redovisningsjournalrad Mallnamn för journal=’REDOV’,Journalnamn=’STANDARD’,Radnr=’10000’.
PEB0025 Automatisk avrundning av inköp. Underlättar genom att ange totalbeloppet på fakturan. Om det är en differens understigande ett visst värde skapas en avrundningsrad.
PEB0026 Automatisk hämta faktura vid betalning kunder och leverantörer När man prickar betalningar kan man ange enbart fakturanummer och om den är obetald  kommer all information upp.
PEB0028 Inte frågan om man vill ändra faktureras leverantör När man byter leverantör på ett dokument under registrering får man följande fråga (där Nej är förvalt)
”Vill du ändra på Betalningsleverantörsnr?”
Det är väldigt lätt att av misstag svara Nej på den frågan och då kommer man att betala fel leverantör. Man kan inte se att det blir fel leverantör då ändringen sker på nästa flik.
Därför är frågan borttagen och vid behov av  byte gå till  Betalningsleverantör på nästa flik.
PEB0036 Validering av ”Förs.kundnr” Ingen fråga om ”Faktureras kundnr” skall ändras. Samma som PE0028 som är för inköpssidan. Den här ändringen är för försäljning.
PEB0031 Periodisering går att bokföra tre år framåt Det finns en inställning på redovisningsinställningar Förläng tillåt bokföring t.o.m. för periodiseringsätts normalt till 3Å kan ändras enligt önskemål. Detta för att inte behöva ställa om datumintervall tillfälligt. Det lätt att missa att justera tillbaks.
PEB0034 Automatiskt dagens datum Vid bokföring av en Förs.order/ Förs.faktura och bokför med blankt bokföringsdatum blir det dagens datum
PEB0037 Ränta debiteras inte till kund Det finns ingen funktion för att undvika räntedebitering för en förfallen faktura i standard. Det går nu att undanta räntedebitering för enskilda fakturor (på reskontran)
PEB0044 Fördela budget på 12 månader En ny funktion för att fördela redovisningsbudget över 12 månader med olika procentsats per månad.
PEB0049 Diverse funktioner som finns i Codeunit 12047960 Base Mgt. Date2Text, ClearNonNumeric, Value1, Value100, NumericFormatLeftPad, NumericFormatRightPad, TextFormatRightAdj, TextFormatLeftAdj, BlankField, CheckSum10, CheckSum10Control, NegativeSign, FillField, CheckAndCreatePath, EvaluatePath, GetPathLevel, MoveFile, FindInvNo, CleanTxt, DayIsBankHoliday, GetEasterSunday, IsMidsummerEve, ReadLongTextLineExample, ReadTextLine
PEB0053 Bokför och ”Bokför+skriv ut” i försäljningen och om det är en samlingsfaktura Beroende på om kunden har förval med samlingsfaktura blir det olika val vid bokföring av en order.
I standard blir det alltid samma Leverera och fakturera.
Det är ändrat så att det blir Leverera vid samlingsfaktura annars blir det Leverera och fakturera.
PEB0054 Vid samlingsfakturering tas Säljperson ifrån kunden inte utleveransen. Detta orsakar fel i säljarstatistiken.
PEB0056 Vid bokför med S datum kontrollera inte om avdelningskoden är ifylld. När man nollställer året kanske man inte vill nollställa med dimensioner. Om man har satt krav för det på kontonivå måste man ta bort det kravet tillfälligt för att sedan återställa det.
Det är ändrat så att kravet är borttaget för S-datum.
S-datum användas vid nollställningen.
PEB0061 Dimensioner går att styra ifrån Lagerbokföringsmallar Standarddimensioner går att sätta upp på lagerbokföringsmall, detta för att slippa göra det för alla artiklar.
PEB0065 BG-Max Prickning av kundbetalningar för banker utom Nordea.
PEB0068 Total IN Prickning av kundbetalningar för enbart Nordea.
PEB0072 Gen. rörelsebokf.mall och lagerställekod hämtas från tabell Artikeljournal För att kunna lägga upp en speciell journal som bokför på ett önskat sätt har ett nytt fält lagts till på journalen (Huvud) Gen. rörelsebokf.mall.
Där finns även Lageställekod.
PEB0074 Visa ursprungligt förfallodatum i lev.reskontraformuläret via funktion Om man ändrar förfallodatum på en leverantör, tappas informationen om vilket det ursprungliga var. Det finns nu ett nytt fält med det ursprungliga förfallodatumet på leverantörsreskontraraden.
PEB0076 Last GL Entry No. och ”Last GL Reg Entry No.” På tabell 81 som returparameter. Till stöd för programmeraren finns nu två nya fält på tabell 81 ”Last GL Entry No.” och ”Last GL Reg Entry No.” dom används som returparametrar.
PEB0078 Message med Verif.nr vid bokför inköp När man har bokfört en inköpsfaktura kommer en MSG box som visar vilket verifikationsnummer den fick. Fördelen är att man kan använda en separat nummerserie vid registreringen och det blir lättare vid radering.
PEB0081 Tvingar att använda GLSetup.”Allow G/L Acc. Deletion Before” Bra funktion för att undvika att man raderar konton av misstag som är använda. Tyvärr är det inte tvingade att fylla i något i detta fält.
Det är nu tvingade så att funktionen blir påslagen.
PEB0085 Utskrift från Bokförd journal Om man missar utskrift vid bokföring av en journal är det relativt svårt att hitta rätt journal.
Vi har lagt till utskrift ifrån bokförda journaler.
PEB0090 Bokförd redovisningsjournal i Analys I analysvyn kommer nu bokförd redovisningsjournal med. Detta för att lättare kunna hitta journalen ut ifrån verifikationsnummer. Där kan man skriva ut journalen på nytt (enligt PEB0085)
PEB0091 Banking Leverantörsbetalning Betalningsmodul för att göra leverantörsbetalningar via fil. Många filformat stöds bl.a. Pain001 (SEPA). Målet är att efter hand klara betalningar ifrån alla Skandinaviska länderna och dom vanligaste bankerna. Utveckling sker löpande med input ifrån partnerkanelen som också hjälper till med tester. Modulen är så pass isolerad ifrån övrig funktionalitet så det går relativt enkelt att uppgradera till den senaste versionen. Det kommer att finnas behov av uppgraderingar då det visat sig att det finns en del skillnader emellan bankerna för betalfilen pain001. Bankerna är inte heller klara utan gör också justeringar efter hand.
PEB0092 Source Name och beskrivning ifrån ink. faktura till redovisingstransaktion När man bokför en inköpsfaktura kommer inte beskrivningen med ifrån fakturaraden, det beror på att det görs en komprimering vid bokföringen.
Komprimeringen är borttagen vid bokföring av ett inköpsdokument så att beskrivningen kommer med till redovisningen.
PEB0093 Generera rättigheter och demodata Vid uppstart genereras automatiskt grupper för rättigheter till SweBase. Om man startar upp ett Cronus-bolag genereras det även demodata under uppstarten första gången.
PEB0104 Ingen kontroll av balans för dokumenttyp på redovisningsjournal På redovisningsjournalmallar finns ett fält Balansera verifikation, om man bockar av det stängs kontrollen av balans per dokumenttyp och verifikationsnr av. Det är inte OK att stänga av kontrollen för verifikationsnummer i Sverige, men att ta bort kontrollen för dokumenttyp är mycket användbart.
Det är nu ändrat så att enbart verifikationsnummer kontrolleras. Det har skett en ändring i senare versioner så att betalning och återbetalning måste anges med korrekt dokumenttyp vilket betyder att dokumenttyper blandas i journalen.
PEB0105 Org.nr på kund / leverantör / Kontakt Nytt fält på Kund, Leverantör och Kontakt för Organisationsnummer